Samsun Psikolog - Korkuya karşı sevgi

Gerçekten yönetilmem gerekiyor mu, yönetilmem gerektiğine inandırıldım mı?

Yönetim olmadan kargaşa gerçekten çıkar mı, yoksa buna inandırıldım mı?

İnsan neyle yönetiliyor? Korkuyla...
Korkular gerçek mi yoksa gerçek olduğuna inandırılan mı?

İnsanın güven duygusunu elinden alırsan, korku gelir yerine.
Korku insanı yönetir, güveni bulsun diye.

Güveni güçte gücü parada parayı çarkı döndüren sistemde arayabilirsin.
Güveni sevgide sevgiyi kalbinde kalbi içinde bulabilirsin.

İçinde kalbi olan her insan gücünü sevgiden alabilseydi korku yerine, kimseyi incitmez, kimsenin hakkına geçmez, kimseye zarar vermezdi.
Kendini sevgiyle yönetseydi insan, kimsenin onu yönetmesi gerektiğine inandırmazdı kendisini.

Kalbimize sevgi yerine korku koyan sistemler bizi yönetilmemiz gereken canlılar olduğumuza inandırdılar.
En kötüsü de bizi kötü olduğumuza inandırdılar.

İnsan kötü değil, kötülüğün içinde, kötü zihinlerin elinde, sevgiyi kötüler tutsak etmiş, kötülük saçan zihinlerindeki sistemlerine.

Sevgi döndürmedikçe dünyayı, korku döndürmeye devam edecek. Korku döndükçe dünyada insan kötü zihinlerin elinde yönetilmeye devam edecek. Üstelik yönetilmesine hiç gerek olmadığı halde, sisteme hizmet etmeye devam edecek.
Korkuyorlar sistemi yönetenler insanlar korkularından özgür kalacak diye, çünkü korkunun bitmesi onların bitmesi demek.

Paylaş: